Connect with us

History

2475 Untold History EP1

Published

on

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.1 เบื้องแรกประชาธิปไตย
——————————-
หากพูดถึง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย” เกือบทุกคนอาจนึกถึงปี พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร

แต่แท้จริงแล้ว การวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย กลับมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือพระมหากษัตริย์นั่นเอง โดยการวางรากฐาน ในการเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชน ก่อนปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 2475 อยู่เกือบครึ่งศตวรรษ
——————————-
แหล่งข้อมูล

หนังสือ ก่อนประชาธิปไตยจะมาถึง ประวัติศาสตร์และการเมืองสมัยรัชกาลที่ ๔- ๗ ที่มาที่ไปของประชาธิปไตยก่อนปิดฉากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดย ชาดา นันทวัฒน์

หนังสือ ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมชิ้นสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย วิไลรัตน์ ยังรอต และธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์

หนังสือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงปกครอง ๒๔๗๕ โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

หนังสือ พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นสมัยรัชกาลที่ ๖ โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

หนังสือ ราชสำนักรัชกาลที่ ๖ โดย วรชาติ มีชูบท

รายการเพลินภาษา ๕ นาที ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตอน สมาคมครึ

หนังสือ ริ้วรอย…กบฏ แห่งสยามประเทศ โดย ประเทือง โพธิ์ชะออน

หนังสือ กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ โดย เพลิง ภูผา

หนังสือ สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์สากล โดย สเตฟาน เฮลล์

หนังสือ ประวัติและผลงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย เล่ม ๓ โดย กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

Continue Reading
Advertisement

History

2475 Untold History EP7

Published

on

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.7 เบื้องหลังรัฐธรรมนูญชั่วคราว
——————————-

วันที่ 26 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรนำรถถังมาจอดประกาศศักดาที่หน้าวังศุโขทัย แล้วขอเข้าเฝ้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๗ เพื่อให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย รับรองรัฐธรรมนูญ . แต่สิ่งที่นายปรีดี พนมยงค์ แอบสอดแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญที่สมาชิกคณะราษฎรคนอื่นยังไม่ได้อ่านนั้น กลับห่างไกลจากการเป็น “ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” จนพระองค์ไม่สามารถลงพระปรมาภิไธยรับรองได้ จึงทรงให้กลับไปร่างมาใหม่ และกลายเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว” ในที่สุด

ซึ่งการแฝงข้อความบางอย่างลงไปในรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นระหว่างนายปรีดี และสมาชิกบางคนของคณะราษฎร อย่างที่ไม่มีทางจะประสานกันได้อีกนับตั้งแต่วันนั้น
——————————-

ข้อมูลอ้างอิง

กบฏแผ่นดิน แย่งชิงอำนาจ โดย ชาดา นนทวัฒน์

กบฏเมืองสยาม โดย เพลิง ภูผา

ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า โดย พลโท ประยูร ภมรมนตรี

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชีวิตและงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดย สุพจน์ ด่านตระกูล

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469-2475) โดย สนธิ เตชานันท์

ยุทธการเปิดฟ้า ปฏิวัติ ๒๔๗๕ โดย เพลิง ภูผา

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

100 ปี พระยาพหลฯ โดย นเรศ นโรปกรณ์

2475 : เส้นทางคนแพ้ โดย บัญชร ชวาลศิลป์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . หอพระสมุดวชิรญาณ

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

Continue Reading

History

2475 Untold History EP6

Published

on

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.6 ศรีอาริย

——————————————————————————

ในหลวงรัชกาลที่ ๗ ทรงได้รับโทรเลขจากคณะราษฎร ด้วยข้อความข่มขู่ที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน เพื่อให้เสด็จฯ กลับพระนครเพื่อลงพระปรมาภิไธยมอบอำนาจแก่คณะปฏิวัติ และทางเลือกในการตัดสินพระทัยของพระองค์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว

รวมถึงคำสาปแช่งของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต่อนายประยูร ภมรมนตรี ที่ยังไม่ทันขาดคำก็มีอันจะกลายเป็นจริงขึ้น เมื่อได้อ่านแถลงการณ์คณะราษฎรฉบับที่ 1 ที่นายปรีดี เป็นคนเขียน แล้วพบคำว่า “ศรีอาริย” ในนั้น โดยมีความหมายแฝงอันน่าสะพรึงของคำ ๆ นี้

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง กบฏแผ่นดิน แย่งชิงอำนาจ โดย ชาดา นนทวัฒน์

กบฏเมืองสยาม โดย เพลิง ภูผา

แฉ ความลับ เล่มที่ 1 ตอน ประวัติศาสตร์ที่ถูกปกปิด โดย เสธ น้ำเงิน

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า พลโท ประยูร ภมรมนตรี

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

100 ปี พระยาพหลฯ โดย นเรศ นโรปกรณ์

2475 : เส้นทางคนแพ้ โดย บัญชร ชวาลศิลป์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอพระสมุดวชิรญาณ

Continue Reading

History

2475 Untold History EP5

Published

on

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.5

วันปฏิวัติ การกระทำการปฏิวัติของคณะราษฎรในเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ยังคงดำเนินไปอย่างอุกอาจ ไม่ว่าจะเป็นการบุกงัดประตูพระที่นั่งอนันตสมาคม การนำรถถังไปปิดล้อมสถานศึกษา เพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวบรรดาครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รวมถึงการกระทำอันร้ายกาจ ด้วยการโทรเลขข่มขู่ ในหลวงรัชกาลที่ ๗ ให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองรัฐธรรมนูญโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่น ๆ เป็นองค์ประกันเต็มพระที่นั่งอนันตสมาคม

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง

การปฏิรูปการทหาร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย กองทัพบก

กบฏแผ่นดิน แย่งชิงอำนาจ โดย ชาดา นนทวัฒน์ . กบฏเมืองสยาม โดย เพลิง ภูผา

แฉ ความลับ เล่มที่ 1 ตอน ประวัติศาสตร์ที่ถูกปกปิด โดย เสธ น้ำเงิน

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เบื้องหลังราชบัลลังก์ รัชกาลที่ ๕ โดย เกริกฤทธี เชื้อมงคล

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

สมุดภาพ พระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค ๑ สมุดภาพ พระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค ๒ โดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

100 ปี พระยาพหลฯ โดย นเรศ นโรปกรณ์

๒๒๕ ปี จังหวัดพระนคร : A Touch of History Bangkok 1782 – 2007 โดย สโมสรโรตารีพระนคร

2475 : เส้นทางคนแพ้ โดย บัญชร ชวาลศิลป์

Siam in Transition: A Brief Survey of Cultural Trends in the Five Years Since the Revolution of 1932 โดย Kenneth Perry Landon

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอพระสมุดวชิรญาณ

Continue Reading
Advertisement

The Latest News

Trending